SE-metoden

Kroppens visdom

SE -metoden er udviklet af den amerikanske psykolog Peter Levine der igennem sin mangeårige forskning har skabt den kropsorienterede behandlingsform, som kan frigøre den overvældende energi der ophobes i kroppen og erindres i hjernen hos mennesker som har været ude for en stressende og eller livstruende situation.

Alt hvad vi oplever gennem livet “lagres” i kroppen, hjernen og nervesystemet. Når der er for mange, negative oplevelser på lager i krop og psyke, kan vi brænde sammen. Og det kan give “uforklarlige” reaktioner med flash-back, tvangstanker/adfærd, smerter, udbrændthed, anspændthed, angst og uro mm. Og vores livsudfoldelsen og vitalitet og autensitet hæmmes i mange år efter.

SE-metoden gør det muligt at frigøre energien fra sådanne oplevelser ved at arbejde med ressourser, tryghed og skabe tid, rum, og stabillitet i kroppen og i psyken.

SE-metoden bruges af terapeuter over hele verden og er en meget velegnet metode til katastrofer, hvor det med enkle redskaber er muligt at hjælpe hele befolkninggrupper efter naturkatastrofer som tsunamier jordskælv og lign.

Scroll to Top